1 מגרש למכירה בגני עם

 -

₪ 3,600,000מגרש בגני עם


  • מגרש
  • |
  • חדרים
  • |
  • קומה
  • |